Výhody

Oslovení unikátní skupiny internetových uživatelů Zvýšení účinnosti Zvýšení rozsahu

UnBlock Network

UnBlock je inovativní způsob vysílání internetové reklamy vyvinutý společnosti Cloud Technologies. Tato technologie umožňuje zobrazování reklam v jakémkoli formátu, včetně reklam typu Rich Media, tedy např. videoreklamu, uživatelům, kteří mají nainstalovanou funkci pro blokování reklamy. UnBlock ignoruje jakýkoliv druh funkce pro blokování a zobrazuje reklamu uživateli, který takovou funkci má aktivní.

Uživatelé internetu dostupní v rámci Unblock Network jsou velmi cennou návštěvností pro inzerenty. Nevidí internetovou inzerci a tedy se jich netýká tzv. bannerová slepota, lépe reagují na reklamní sdělení, ve výsledku mnohem častěji klikají na reklamu. Uživatelé jsou také mnohem aktivnější a mají zájem o obsah inzerentů, a tak mají vyšší míru konverze. Kromě toho se vyznačují vysokou úrovní technologických znalostí, mají rozsáhlé zkušenosti s používáním internetu, často nakupují online, takže jsou nejaktivnější skupinou internetových uživatelů.

Již více než 600 milionů uživatelů internetu na celém světě používá různé druhy pluginů pro blokování reklam. Každý rok se tento počet zvyšuje o 30%. V Polsku, téměř každá druhá reklama na internetu (42%) je blokována.

V rámci UnBlock Network nabízíme přístup ke stovkám stránek a stovkám milionů shlédnutí měsíčně.

Příklady vydavatelů

Case study

UnBlock Network
pro odvětví cestovního ruchu

Čas strávený na stránce 4,29 minut