Výhody

Přesná identifikace cílových skupin Průběžná aktualizace konverzních modelů Zvýšení počtu konverzí Optimalizace kampaní

Custom Audience

Custom Audience je služba založená na vytváření dedikovaných vysoce konvertujících cílových skupin internetových uživatelů, ke kterým bude směřovat marketingové sdělení.

Audience Network pomocí pokročilého ekonometrického modelování identifikuje profily internetových uživatelů, které jsou vytvořeny na základě analýzy návštěvnosti na stránce zákazníka. Standardní profily jsou k dispozici na platformách DSP (Demand Side Platform), které slouží k automatickému nákupu on-line médií, např. Adform/DBM. Profil uživatele je postaven na základě jeho aktivity na internetu v posledních 30 dnech. Analyzují se navštívené webové stránky, obsah, který byl na nich zobrazen, stejně tak i cesty tohoto uživatele. Uživatel je přiřazen k segmentu v době, kdy jeho chování jasně ukazuje charakteristické rysy profilu a odlišuje se od všech ostatních činností.

Unikátní technologie OnAudience.com, největšího datového skladu v Evropě, patřící do Cloud Technologies, umožňuje vytvářet multidimenzionální profily uživatelů internetu. Berou v úvahu ne jenom jeden zájem, ale společný výskyt dvou nebo více rozměrů v behaviorálním profilu. Obvykle využíváme 4-5 rozměrů a tvoříme asi 10 různých segmentů. To umožňuje mnohem přesnější plánování reklamních kampaní, znásobení konverzí a významné snížení mediální ztráty.

Custom Audience umožňuje také extrapolaci těchto skupin na celou populaci, takže jsme schopni provést široké, tržní činnosti umožňující získat cenné návštěvnosti.

Analytický tým Audience Network nejenže vytváří takové uživatelské skupiny, ale stará se o jejich aktuálnost přepočítáváním svých modelů každých několik týdnů. Díky tomu nabízená služba zůstává účinná po celou dobu.

Schemat

Etapa 1
Etapa 1

Shromažďování dat

Etapa 2
Etapa 2

Analýza návštěvnosti

Etapa 3
Etapa 3

Uživatelské segmenty

Etapa 4
Etapa 4

Realizace kampaní