Výhody

Nárůst efektivity činnosti internetového marketingu Účinná identifikace behaviorálních profilů Pokročilé analýzy návštěvnosti

Audience Insight

V rámci služby zkušený tým ekonometrů v Audience Network zpracovává pokročilejší hlášení. Hlášení Audience Insight je vytvořeno na základě minimálně 2týdenní analýzy návštěvnosti na stránce zákazníka s využitím metodiky síťové analýzy a teorie grafů. Za tímto účelem implementujeme měřící kódy na stránkách zákazníka, a následně shromažďujeme data na platformě OnAudience.com, která patří Cloud Technologies.

OnAudience.com shromažďuje anonymní data o uživatelích internetu na základě souborů cookies a podobných technologií. Základním zdrojem informací jsou navštívené webové stránky, jejichž anylýza umožňuje určit digitální DNA každého uživatele internetu. OnAudience.com analyzuje obsah navštívených webových stránek a provádí jejich správnou kategorizaci založenou na standardech taxonomie IAB s využitím moderních algoritmů strojového učení.

V rámci služby Audience Insight jsou analyzované zejména:

  • nejkratší cesta vedoucí k prohlížené stránce
  • behaviorální chování potencionálních zákazníků, např. tématika stránek prohlížených daným uživatelem
  • spoluvýskyt určitých behaviorálních rysů mezi uživateli stránky

Hlášení Audience Insight mohou také sloužit ke generování uživatelských segmentů cookies, které umožňují provádět ultra efektivní marketingovou komunikaci na internetu.

Schéma

Cesta vedoucí na stránku

Shromažďování dat

Cesta vedoucí na stránku

Analýza behaviorálních profilů

Hlášení Audience Insight

Analýza inklinace k profilům

Hlášení Audience Insight