Cíl

Přesměrování uživatelů na stránku lyžařského areálu, zvýšení povědomí o značce a zapojení uživatelů v podobě seznámení s obsahem nabídky zákazníka dostupné na jeho internetové stránce. Komplexní kampaň předpokládala nasměrování uživatelů na stránku lyžařského areálu pomocí různých zdrojů návštěvnosti.

Výsledky

12x

Delší doba na stránce

46%

Více navštívených stránek v síti UnBlock Network vs. Google Display Network

27%

Menší bounce rate

Realizace

Nejzajímavější výsledky se týkají návštěvnosti z tzv. UnBlock Network, kterou provozuje Audience Network.

V důsledku provedené kampaně byly porovnány základní reklamní ukazatele pro několik testovaných zdrojů návštěvnosti:

  • návštěvnost z organického vyhledávání
  • přímá návštěvnost
  • placená návštěvnost: FB, GDN, Remarketing, UnBlock.

Hlášení bylo vytvořeno po analýze více než 100 000 návštěv na stránce zákazníka.
UnBlock je autorský způsob vysílání internetové reklamy vyvinutý společnosti Cloud Technologies. Tato technologie umožňuje zobrazování reklam v jakémkoli formátu uživatelům, kteří mají nainstalovanou funkci pro blokování reklamy. UnBlock ignoruje jakýkoliv druh funkce pro blokování a zobrazuje reklamu uživateli, který takovou funkci má aktivní.

Srovnání základních reklamních ukazatelů pro kampaně s použitím UnBlock a jiných zdrojů ukazuje, že tytéž reklamy zobrazené pomoci jiných placených zdrojů návštěvnosti mají mnohem horší ukazatele než ty, které jsou dosaženy prostřednictvím vysílání reklamy pomocí nástroje Unblock.