Action Booster
pro zákazníka z automobilového odvětví

600%

Nárůst
akcií

Action Booster
pro e-commerce

300%

Return
on Investment

UnBlock Network
pro odvětví cestovního ruchu

12x

Delší čas
na stránce

Trading Desk
pro finanční odvětví

700%

Měsíční
nárůst leadů

Naši zákazníci

Audience Network komplexně pečuje o marketing společnosti v internetovém kanálu, a to jak na úrovni tvorby, optimalizace UX, tak i jejich následné spuštění směřující ke zvýšení prodeje.